Dlouhá cesta fotografie od ateliéru až po tisk

Proces výběru a úpravy fotografií

Jestli jste se byli nechat někdy vyfotit u fotografa v ateliéru, možná Vás taky někdy napadlo, co se dále děje s fotkami, které byly nafoceny. Pokusím se v tomto článku tuto cestu více přiblížit. Nafocením fotografií teprve celý proces začíná a fotky čeká ještě dlouhá cesta, než dostanou ten finální vzhled, který pak vidí zákazník. Předpokládejme, že tedy již proběhlo focení a nyní jsou snímky ve fotoaparátu. Jako další krok fotografie překopíruji do počítače a následně hned zálohuji na další disk umístěný mimo počítač. To pro případ, že by došlo k poruše disku v počítači, či nechtěnému smazání fotek. Portret 12Nyní fotosoubory naimportuji do programu, ve kterém je dále prohlédnu a vyloučím snímky, které jsou nějakým způsobem nevhodné, jako například neostrost snímku, zavřené oči, špatná kompozice a podobně. Nyní projdu opět každou fotografii a snažím se částečně udělat vhodný ořez, nastavím jas, kontrast, barevnost snímku a převedu exportem fotky do menší velikosti vhodné pro zaslání zákazníkovi. Ten si tzv. náhledové snímky projde a vybere si ty, které bude chtít upravit do finální podoby. Je dobré, aby zákazník výběr učinil pokud možno v co nejkratší době. Každý fotograf si plánuje kalendář vytíženosti tak, aby stihl zakázku nafotit a následně co nejrychleji upravit a předat zákazníkovy. A hned navazuje další a další zakázka, a pokud se stane, že se zákazník s výběrem značně opozdí a ještě hůře, když to udělá více zákazníků, je pak skoro nemožné včas zhotovit všechny zakázky a musí se najít rozumný kompromis zhotovení tak, aby nebyli ovlivněni pozdější zákazníci.

Zákazník si fotky vybral a poslal zpět seznam těch, které chce mít jako finální. Nyní je opět v programu vyberu a doladím a vyexportuji si je v maximální kvalitě do druhého programu, kde již proběhne důkladné a přesné zpracování od retuší pleti, sjednoceni totalizace, retuší rušivých prvků jako třeba kousky nití na oblečení, jednotlivé vlasy v tváři či odstávající od ostatních. Doladí se pozadí, aby bylo vhodně světlé či tmavé, kontrastní nebo naopak bez kontrastu a samozřejmě čisté. Dodělá se potřebný ořez fotografie, případné barevné tónování, upraví se velikost a opět se vyexportuje na rozměr požadovaný zákazníkem.

Ač vše vypadá možná jednoduše, je to časově náročný proces a mimo určitých znalostí a potřebného vybavení musí fotograf též mít tvůrčí myšlení, protože každá fotka je jiná, má jiné nároky a mnohdy musí vymyslet způsob, jak docílit výsledné představy.

Nyní už se fotografie uloží pro zákazníka na médium, nebo na případně nějaké elektronické uložiště. Dále si již zákazník může vytvořit kalendář, foto knihu nebo obrázek do rámečku.